O AUTORZE

 

Ks. dr Andrzej Pyttlik (ur. 17.12.1971 w Gliwicach) otrzymał święcenia kapłańskie z rąk ks. bpa Jana Wieczorka 17.05.1997 r. w katedrze gliwickiej. Ukończył Wyższe Seminarium Duchowne w Nysie. Tytuł magistra teologii otrzymał na Uniwersytecie Opolskim 17.02.1997 r. (tytuł pracy: „Etyczne aspekty transplantacji organów”).

Licencjat rzymski zdobył w 2003 r. na Uniwersytecie Opolskim, zaś tytuł doktora nauk teologicznych 24.05.2006 r. (tytuł rozprawy: „Problemy biblijnego Hioba jako paradygmat problemów współczesnego człowieka”).

 

Po latach wikariatu (6 lat w parafii Św. Marii Magdaleny w Kuźni Raciborskiej, 5 lat w parafii Św. Mikołaja w Lublińcu, 2 lata w parafii katedralnej Św. Apostołów Piotra i Pawła w Gliwicach), obecnie jako proboszcz powrócił do Kuźni Raciborskiej. Jest sędzią w Sądzie Biskupim przy Kurii Gliwickiej i członkiem Rady Kapłańskiej.

 

Okładka