Spis treści

 

PRZEDMOWA

 

WSTĘP

 

Rozdział 1.

MERYTORYCZNE PROBLEMY KSIĘGI HIOBA

 § 1. Wartość literacka Księgi Hioba

 § 2. Znaczenie kluczowych terminów

 § 3. Osoba biblijnego Hioba

 § 4. Zewnętrzne straty Hioba

        1. Utrata dobytku

        2. Śmierć dzieci

        3. Choroba Hioba

 § 5. Wewnętrzne kryzysy Hioba

        1. Osamotnienie

        2. Wewnętrzne rozdarcie

        3. Milczenie Boga

 

 

Rozdział 2.

NIEKTÓRE EGZYSTENCJALNE PROBLEMY WSPÓŁCZESNEGO CZŁOWIEKA

 § 1. Żywotność Hiobowych wydarzeń

 § 2. Miejsce dóbr materialnych we współczesnym świecie

        1. Znaczenie materialnych zasobów

        2. Zagrożenia związane z posiadaniem dóbr materialnych

        3. Materialne straty i ich skutki

 § 3. Śmierć najbliższych

 § 4. Nieuleczalna choroba

        1. Poczucie osamotnienia

        2. Poczucie bezsensu i pustki

        3. Poczucie niepokoju

 § 5. Samotność

        1. Dobre oblicze samotności

        2. Złe oblicze samotności

 § 6. Rozchwiany świat wartości i wewnętrzny chaos

        1. Depresja

        2. Egzystencjalna pustka i rozchwiana tożsamość

        3. Bezbożność współczesnego człowieka

 

 

Rozdział 3.

PRÓBY ODPOWIEDZI NA DRAMATYCZNE SYTUACJE ŻYCIOWE WSPÓŁCZESNEGO CZŁOWIEKA

 § 1. Biblijni przyjaciele Hioba

 § 2. Wsparcie materialne

        1. Pomoc na skalę międzynarodową

        2. Pomoc bezrobotnym

        3. Pomoc bezdomnym

 § 3. Pomoc przeżywającemu żałobę

 § 4. Troska o ciężko chorego

 § 5. Pomoc człowiekowi osamotnionemu

 § 6. Wsparcie człowieka «chorego wewnętrznie»

 

 

Rozdział 4.

ODPOWIEDŹ BOGA UDZIELONA HIOBOWI I WSPÓŁCZESNEMU CZŁOWIEKOWI

 § 1. «ŻE» Bóg mówił do Hioba

 § 2. «CO» Bóg mówił do Hioba

 § 3. «ŻE» i «CO» Bóg mówi do współczesnego człowieka – skarga i oskarżenia Hioba jako paradygmat pytań zadawanych Bogu przez współczesnego cierpiącego człowieka

 

 

ZAKOŃCZENIE

BIBLIOGRAFIA

Okładka